امروزه یکی از ویژگی‌های افراد در جوامع بشری، ت نوع طلبی رفتار ی می‌باشد. اصولاً ت نوع یکی از اصول مفید در زندگی بشر می‌باشد. این اصل از تکراری شدن بعضی از امور جلوگیری می‌کند. این ت نوع اگر منطقی و با توجه به شرایط کار ، امکانات مالی و همچنین موقعیت‌های مختلف باشد، بسیار مورد تائید روان‌شناسی و مشاوره می‌باشد. به نظر می‌رسد نوع ی از ت نوع طلبی در بین مردم و جوانان و دانشجو یان ما دیده می‌شود که شرایط فوق‌ال ذکر را نداشته و نه تنها موجب کیفیت در زندگی نمی‌شود، بلکه باعث افزایش استرس و اضطراب در بین انسان‌ها می‌شود. این ت نوع طلبی امروزه بسیار ی از افراد را تا حد استرس ‌های شدید، سوق می‌دهد. منابع، این نوع ت نوع طلبی را غیر منطقی و غیر اص ولی دانسته و مورد تائید قرار نمی‌دهد و حتی آن را آسیب‌رسان به سیستم روانی افراد تلقی می‌کند. ت نوع طلبی آشفته اصطلاحی است که می‌توان بر این نوع ت نوع طلبی اطلاق کرد .

ت نوع طلبی آشفته چیست؟ 
منظور از این
نوع ت نوع طلبی این است که افراد در کار خود و همچنین ابعاد خصوصی زندگی و یا تحصیل ی ، ثبات و ایستایی خاصی نداشته و هر روز از یک کار یا یک رشته تحصیل ی و یا از یک فعالیت هنر ی به فعالیت یا کار و یا حرفه دیگر رفته و فعالیت قبلی خود را رها می‌کنند. این موضوع بقدری در زندگی اینان مشهود است که دیگران به را حتی این موضوع را درک کرد ه و برایشان قابل لمس می‌باشد. اجازه دهید مثال ی برای شما بزنم: یک دانشجو در دو ران تحصیل بهتر است رشته ‌ای را که او در آن پذیرفته شده است، ادامه دهد و تا هر مقطعی که توانست ادامه تحصیل دهد. اما بسیار ی از دانشجو یان به محض آمدن به دانشگاه و بعد از مدت ی تصمیم می‌گیرند که رشته خود را تغییر دهند و دلیل این تغییر این است که از این رشته خوششان نمی‌آید. اینان به هر آب و آتشی زده تا به مقصود خود برسند. به نظر می‌رسد این تغییر رشته در مواردی که واقعاً علاقه وجود ندارد ، صحیح باشد ولی در بسیار ی از این افراد واقعاً اینجور نیست . این دانشجو همان طور که گوشی موبایل خود را یکسره عوض می‌کند و یا یکسره کیف و کلاسور خود را عوض می‌کند و این برایش عادت شده، می‌خواهد رشته ‌اش را هم عوض کند. در مثال ی دیگر بسیار ی از جوانان با شور و هیجان زیاد در کلاس‌های هنر ی ثبت‌نام می‌کنند ولی بعد از چند جلسه ‌این شور و هیجان کم شده و فرد دیگر ادامه نمی‌دهد. 
این
نوع رفتار در بین محققان، استادان ، مردم عادی جامعه و بسیار ی از افراد دیده می‌شود. شما در بین افراد ی که در بالا نام آن‌ها برده شد می‌توانید مردم انی را پیدا کنید که اقیانوسی از اطلاعات دارند اما این اقیانوس به اندازه نیم سانتی‌متر بیشتر عمق ندارد . یعنی وقتی برای شما از یک کار و یا یک هنر و غیره صحبت می‌کنند، به زودی اطلاعات شان تمام خواهد شد. کم تر می‌توانند برای شما در یک رشته خاص و به صورت انبوه اطلاعات بدهند. خیلی از افراد خود را صاحب نظر در همه چیز می‌دانند. هنوز افسر و کار شناس راهنمایی و رانندگی در صحنه تصادف حاضر نشده است تا مقصر بودن یک مورد تصادف را مشخص کند، ما مقصر را مشخص می‌کنیم و برای خودمان دلیل می‌آوریم. از این نمونه در زندگی فراوان دیده می‌شود. اگر از شما بپرسند که چند کار بلد هستید، می‌گویید مثلا پنج کار و اگر بگویند کدام را به‌ صورت حرفه‌ای، جواب خواهید داد که شاید همه این‌ها را و این در حال ی است که در بسیار ی از مکان‌ها و ک شور های دنیا مردم یک کار را فقط بلد هستند ولی در این کار حرفه‌ای بوده و صاحب نظر هستند. شاید این طور بتوان بیان کرد که هر چه تعداد این کار ها کم تر می‌شود، تخصص در آن کار اندک بسیار بالا تر می‌رود. این ت نوع طلبی شلوغ را ت نوع طلبی آشفته گویند. 

چرا انسان‌ها
ت نوع طلب آشفته می‌شوند؟
به
نظر می‌رسد که بسیار ی از افراد به دلیل وجود چندین نوع فکر به طور همزمان در مغز و فکر خود، در رفتار هم این ت نوع را نشان می‌دهند. بسیار ی از مردم احساس می‌کنند که به چند چیز در آن وا حد فکر کرد ن هنر است. در حال ی که این نوع فکر کرد ن در نهایت به پرش اف کار و عدم ثبات فکر می‌انجامد. یکی از استادان در جلسه‌ای به دانشجو یان عنوان می‌داشت که وقتی من در حال تدریس هستم ، به طرح‌های پژوهشی فکر می‌کنم و در خیلی از مواقع حتی پیشنهاد آن‌ها را هم مرور میکنم. این نوع نگرش راجع به اف کار و فکر کرد ن، مقدمه‌ای برای کم شدن کیفیت آن کار خواهد شد. عوامل زیاد ی به این نوع ت نوع طلبی منجر خواهد شد و از جمله یکی از این موارد، استرس سبک زندگی تیپ شخصیتی A می‌باشد. بی‌قراری، استرس ، اضطراب ، هیجان زیاد ، عدم تحمل و نداشتن صبر در امور و کار ها، تمایل سریع به نتیجه کار و.... از جمله عواملی هستند که افراد را به ت نوع طلبی آشفته هدایت می‌کنند. 

ت نوع طلبی آشفته و عدم کیفیت در کار ها
طبق تعاریف متداول در روان‌شناسی
احساس و ادراک، وقتی کسی کار ی انجام می‌دهد باید توجه و آگاهی کامل و لازم جهت انجام این کار در وی وجود داشته باشد. هر چقدر این توجه کم تر باشد احتمال کم شدن بازده آن کار وجود دارد. امروزه بسیار ی از مردم به دنبال انجام وظیفه هستند. اینکه فقط می‌خواهند کار انجام شود، اگر این کار با کیفیت صد درصد هم نشد، مشکلی نیست . شنیده می‌شود که بعضی از افراد عنوان می‌ دارند که مثلا ً یک ساعت است مطالعه می‌کنیم ولی چیز زیاد ی م توجه نمی‌شویم. در حقیقت ذهن و فکر شان در زمان انجام کار در جای دیگری سیر می‌کند. پس می‌توان عنوان داشت که به طور کلی هر چه توجه و دقت در کار بالا باشد، قطعاً کیفیت کار هم زیاد خواهد شد. در مثال ی دیگر انجام دو کار صحبت کرد ن با موبایل و رانندگی کرد ن می‌باشد که امروزه برای خیلی ‌ها خطرساز شده است. خیلی از روابط غیرعادی در ابعاد خصوصی خانواده‌ها، امروزه به دلیل همین کیفیت پایین در انجام کار می‌باشد. مراجعی داشتم که می‌گفت: وقتی در محل کار هستم ، فکر م به خانه و امور خصوصی منزل با همسرم می‌باشد، وقتی در خانه در کنار همسرم هستم ، یکسره فکر م به محل کار است و ه ماه نگ نبودن جسم و فکر م همیشه کیفیت کار هایم را بسیار پایین می‌آورد. مثال دیگری که عمر افراد را کم کرد ه و از کیفیت زندگی خانم‌ها می‌کاهد، انجام دو یا چند کار در آن وا حد می‌باشد. خانم خانه ‌دار در حال آشپزی، با تلفن صحبت می‌کند و از یخچال هم چیز ی بر می‌دارد و این برای سیستم فیزیکی بدن در دراز مدت ت ولی د اشکال می‌کند. 

رابطه
بین بی‌قراری و ت نوع طلبی آشفته
عده‌ای از افراد به‌ دلیل این‌که بی‌قراری دارند ، ت نوع ‌طلب می‌شوند. به سخن دیگر اینان به این دلیل ت نوع طلبی آشفته را در رفتار نشان می‌دهند که توان تمرکز و انجام یک کار را برای مدت طولانی ن دارند . صبور بودن و احساس لذت بردن از انجام امور در این آدم‌ها کم تر مشاهده می‌شود. تحمل و ثبات در انجام کار در آن‌ها دیده نمی‌شود. همین که این آدم‌ها فکر می‌کنند که مثلا سه هفته ، یک ماه و یا چند سال باید یک کار را انجام دهند، به قول خودشان کلافه می‌شوند. هر چیز ی که برایشان حال ت تکراری و یکنواخت را داشته باشد، خسته کننده است. به نظر می‌رسد که انجام یک عمل به صورت تکراری مثلا ً در یک دهه و یا دو دهه و در سال‌های متمادی خسته کننده است، شاید ت نوع لازم داشته باشد، ولی برای یک ماه و یا چند هفته خیلی ت نوع طلبی است. ذکر یک مثال : در فیلمی که از تلویزیون پخش شد، مدیر کار خانه ‌ای برای کار خانه خود در یکی از ک شور های خارجی حسابدار جوان می‌خواست. افراد زیاد ی جهت م صاحب ه آمده بودند. در حین م صاحب ه از افراد سئوال می‌شد که شما قادر به انجام چه کار دیگری هستید؟ تمامی افراد کار های دیگری را علاوه بر حسابداری ، ذکر می‌ کرد ند که قادر به انجام آن‌ها هم هستند، مثلا رانندگی ، کار در کار گزینی، بایگانی و....، فقط در یک مورد جوانی که مورد گزینش قرار می‌گرفت عنوان داشت که من هیچ کار ی بلد نیست م غیر از حسابداری . مدیر آن کار خانه گفت: همین آقا فردی است که مورد نظر من است و او را استخدام کرد . این مثال اهمیت داشتن تخصص در یک کار و آن هم در حد عالی را نشان می‌دهد.

منبع

حسن زاده ، محسن . 55 نکته جهت رهایی از استرس . انتشارات بنفشه. مشهد مقدس . 1384
حسن
زاده ، محسن . استرس نه؟!. انتشارات سخن گستر. مشهد مقدس . 1381

مطالب پیشنهادی دیگر  :

 

 

 
·  نظر دهی 
· اشتراک گذاری :


برچسب ها   :

کلمات کلیدی
کلمات کلیدی :
نوع ,
بین ,
کار ,
حتی ,
کرد ,
یان ,
نظر ,
ولی ,
عوض ,
هنر ,
شور ,
کم ,
همه ,
بلد ,
طور ,
تر ,
فکر ,
چیز ,
حد ,
حال ,
اف ,
شدن ,
عدم ,
فقط ,
شان ,
چه ,
دو ,
محل ,
وا ,
مدت ,
ماه ,
ً ,
دهه ,
ذکر ,
جهت ,
سخن ,
ذهن ,
پنج ,
سبک ,
مغز ,
پس ,
هوش ,
ﺑﻪ ,
ﺩﺭ ,
,

برای ارسال نظر ‎‏ ، همین امروز در وب سایت رایان طبیب ثبت نام کنید.

ورود


مقالات طراحی سایت

مقالات سئو و بهینه سازی سایت

مقالات علمی

کلیه حقوق متعلق به رایان طبیب می باشد.
طراحی سایت،بهینه سازی سایت،طراحی وب سایت،بهینه سازی وب سایت،سئو,صابر فضلی احمدی,Saber Fazli Ahmadi
طراحی سایت حرفه ای،طراحی وب،طراحی وب سايت،فروشگاه،بهینه سازی،طراحی وب سایت،سئو,صابر فضلی احمدی,Saber Fazli Ahmadi
طراحی و توسعه سایت رایان طبیب | 2019 ©